Erasmus MC

Slokdarm- en maagkanker

Welkom op de website over slokdarm- en maagkanker. Deze website is gemaakt door de afdelingen Heelkunde en Psychologie van het Erasmus MC. Op deze website kunt u algemene informatie vinden over slokdarm- en maagkanker, maar ook informatie over de behandeling en diverse wetenschappelijke onderzoeken.

In het expertisecentrum voor slokdarm- en maagkanker, het Erasmus MC, bieden wij patiënten de beste mogelijkheden voor de behandeling van slokdarmkanker of maagkanker. Een kwaadaardige aandoening van deze organen vereist een grote deskundigheid en ervaring om een goede aanpak te garanderen. Het behandelteam bestaat uit verschillende specialisten (oncologisch chirurgen, maag-darm-leverartsen, radiotherapeuten en internist-oncologen) die dagelijks met deze aandoeningen bezig. De specialisten werken nauw met elkaar samen om zo voor iedere patiënt een passende behandeling te kunnen voorstellen. Tevens maken verpleegkundig specialisten deel uit van dit behandelteam. Afhankelijk van de soort behandeling, zullen patiënten op diverse afdelingen worden behandeld.

De informatie over slokdarm- en maagkanker op deze website is ingedeeld per orgaan en geeft zo goed mogelijk de stappen weer die nodig zijn om het beleid te bepalen.

Als de informatie die wij u hier aanbieden niet duidelijk is, dan kunt u uw vragen en/of suggesties aan ons richten via het contactformulier. Wij zullen proberen uw vragen op korte termijn te beantwoorden.

Mocht u een donatie willen doen aan ons onderzoeksteam, klik dan hier. Uw bijdrage maakt baanbrekend onderzoek en betere patiëntenzorg mogelijk!

Deze website geeft niet het standpunt van het Erasmus MC weer. Het Erasmus MC is niet aansprakelijk voor de op de website opgenomen informatie. Deze website heeft financiële ondersteuning ontvangen van Bristol-Meyers Squibb (BMS).

Slokdarmkanker Maagkanker

Onderzoeken

SANO-trial

De SANO-trial onderzoekt de mogelijkheid van actief waakzaam wachten (actieve surveillance) als er geen kankerrest meer kan worden aangetoond na behandeling met chemotherapie en bestraling voor slokdarmkanker (SANO: Surgery As Needed for Oesophageal cancer).

SANO-2 studie

De SANO-2 studie is een multicenter onderzoek waarbij de veiligheid en effectiviteit van waakzaam wachten (actieve surveillance) wordt onderzocht bij patiënten met slokdarmkanker of kanker op de slokdarm-maagovergang in 11 centra in Nederland. Deze studie is bedoeld voor patiënten die géén ziekte hebben buiten de slokdarm.

NOSANO

De NOSANO is een multicenter onderzoek waarin wordt onderzocht wat de beweegredenen van patiënten zijn om te kiezen voor waakzaam wachten (actieve surveillance) of de standaard behandeling direct opereren.

PRIMERO

De PRIMERO studie is een onderzoek naar de toepassing van een nieuwe scantechniek (PET/MRI) bij slokdarmkankerpatiënten die behandeld zijn met chemotherapie en bestraling. PRIMERO is een afkorting voor “PET ReInforced by MRI Enhancing detection of Residual Oesophageal cancer”.

PERISCOPE-2

De PERISCOPE-2 studie is een multicenter onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met naar het buikvlies uitgezaaide maagkanker.

ProBar studie

Binnen de ProBar studie wordt onderzoek gedaan naar voorspellende factoren voor het ontwikkelen van slokdarmkanker bij patiënten met een Barrett-slokdarm.

Barrett Biobank studie

In een biobank worden medische gegevens en lichaamsmateriaal van een groot aantal patiënten gebruikt om verschillende wetenschappelijke onderzoeken te doen.

TAS-120-202

De TAS-120-202 is een onderzoek bij patiënten met afwijkingen in de fibroblastgroeifactor-receptor (FGFR) in een van de drie types kanker: gevorderde tumoren (groep A), maagkanker (groep B) of bloedkanker (groep C).

PREFER studie

De PREFER studie is een multicenter onderzoek waarbij de veiligheid van waakzaam wachten (actieve surveillance) wordt onderzocht bij patiënten met ’vroegkanker’ in de slokdarm na endoscopische verwijdering van deze tumor.

PEGASUS-1 trial

De PEGASUS-1 studie is multicenter onderzoek naar de werkzaamheid en verdraagbaarheid van een 8 weken durende behandeling met twee verschillende doseringen van budesonide smelttabletten in vergelijking met placebo ter preventie van slokdarm vernauwingen bij patiënten na een endoscopische submucosale dissectie (ESD, endoscopische verwijdering van slokdarmkanker).

De Barrett Expert Center registratie

De Barrett Expert Center Registratie is een multicenter prospectieve registratie, waarbij de gegevens van alle endoscopische behandelingen, inclusief uitslagen van weefselonderzoeken, worden verzameld van patiënten met een Barrett slokdarm of patiënten met andere slokdarm- of maagziekten, waarvoor behandeling nodig is in een van de 9 Barrett Expert Centra in Nederland.

SCOPE trial

De SCOPE trial is een single center onderzoek in het Erasmus MC waarin patiënten met hoofd-hals kanker een screening endoscopie ondergaan om zo slokdarmkankers en voorlopers van slokdarmkanker vast te stellen.

Follow-up oesophagusatresie patiënten

Het follow-up programma voor patiënten geboren met een slokdarmafsluiting (oesophagusatresie) is een controle programma in het Erasmus MC. Eerder werden kinderen die geboren zijn met een slokdarmafsluiting na hun 18e levensjaar niet meer voor controles terug gezien in het ziekenhuis. Echter is er sinds de laatste jaren een verdenking op een hoger risico op het ontwikkelen van slokdarmkanker bij deze patiënten.

MATTERHORN studie

De MATTERHORN studie onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van dervalumab in combinatie met FLOT chemotherapie vóór en ná de operatie bij patiënten met een operatief verwijderbare maagkanker of kanker van de slokdarm-maagovergang.

Erasmus Universitair Medisch Centrum
Zilveren Kruis Achmea
Stichting Theia
Bristol Myers Squibb