Barrett Biobank studie

Doel van het onderzoek

In een biobank worden medische gegevens en lichaamsmateriaal van een groot aantal patiënten gebruikt om verschillende wetenschappelijke onderzoeken te doen. Door gebruik te maken van grote verzamelingen gegevens en materiaal kan beter wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Het gaat dus niet om één bepaald onderzoek, maar om meerdere toekomstige onderzoeken, waarvoor lichaamsmateriaal en medische gegevens nodig zijn. Met behulp van deze biobank zullen in de toekomst meerdere onderzoeken worden verricht naar Barrett slokdarm. We hopen daarmee beter inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan het ontstaan van slokdarmkanker bij Barrett patiënten.

Schema onderzoekshandelingen

Aan deze Barrett Biobank studie kunnen patiënten deelnemen die bekend zijn met een Barrett slokdarm of patiënten bij wie de diagnose Barrett slokdarm bij een kijkonderzoek (gastroscopie) nieuw gesteld wordt. Indien een patiënt besluit deel te nemen aan de biobank, zal dit het volgende inhouden:

  • De Barrett slokdarm wordt volgens het gebruikelijke schema gecontroleerd. Een patiënt zal dus niet vaker een gastroscopie ondergaan en er volgen geen extra afspraken.
  • Bij elke gastroscopie worden extra hapjes weefsel (biopten) genomen uit de Barrett slokdarm. Deze biopten zullen vervolgens gecodeerd worden bewaard in de biobank. In de toekomst zullen deze biopten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar Barrett slokdarm. Als een patiënt bij een vervolg gastroscopie geen extra biopten wil laten nemen, is het mogelijk van de afname van biopten af te zien.
  • Bij elke gastroscopie worden 2 buisjes bloed worden afgenomen. Als de patiënt een roesje krijgt tijdens de gastroscopie kunnen de buisjes bloed worden afgenomen via het infuus. Als de patiënt geen roesje krijgt, zullen de buisjes bloed worden verkregen door een afname in de elleboogsplooi (venapunctie). Voor de bloedafname wordt apart toestemming gevraagd op het toestemmingsformulier.

Deelnemende centra Barrett Biobank studie: