PREFER studie

De PREFER studie is een multicenter onderzoek waarbij de veiligheid van waakzaam wachten (actieve surveillance) wordt onderzocht bij patiënten met ’vroegkanker’ in de slokdarm na endoscopische verwijdering van deze tumor. Deze studie is bedoeld voor patiënten waarbij de slokdarmkanker niet is uitgebreid naar de lymfeklieren of andere organen. In totaal doen wereldwijd 17 centra mee aan deze studie.

Doel van het onderzoek

De standaardbehandeling van vroege stadia slokdarmkanker bestaat uit endoscopische verwijdering van de tumor. De patholoog beoordeelt het verwijderde weefsel onder de microscoop op basis van verschillende kenmerken, waarmee kan worden ingeschat of de patiënt een hoger risico heeft op uitzaaiingen naar de lymfeklieren. Wanneer een patiënt een hoger risico heeft op lymfeklier uitzaaiingen, dan wordt een aanvullende operatie (buismaagoperatie) geadviseerd waarbij naast de slokdarm ook de omliggende lymfeklieren verwijderd worden. Echter zijn er ook veel patiënten die geen lymfeklier uitzaaiingen zullen ontwikkelen, waarbij een operatie dus onnodig is geweest. Het doel van deze studie is het onderzoeken van de veiligheid van waakzaam wachten (actieve surveillance), en dus niet opereren, bij patiënten met vroege stadia slokdarmkanker na endoscopische verwijdering.

Achtergrond van het onderzoek

Veel patiënten met een vroeg stadium slokdarmkanker ondergaan een buismaagoperatie, omdat er lang werd gedacht dat het risico op uitzaaiingen naar de lymfeklieren heel hoog was, namelijk rond de 50%. Uit recent onderzoek blijkt echter dat dit risico veel lager is dan werd gedacht, namelijk 0% tot 20%. Veel patiënten met een vroeg stadium slokdarmkanker ondergaat de operatie en vervolgens blijken er géén uitzaaiingen in de lymfeklieren te zitten, en óók geen kanker meer in de slokdarm (dat is al door de Maag-darm-leverarts verwijderd. De buismaagoperatie is bovendien een erg belastende operatie, waarbij er tot wel de helft van de patiënten complicaties ontstaan zoals longontsteking of naadlekkage. En 2 tot 4 op de 100 mensen (2-4%) sterft zelfs door het ondergaan van de operatie. Wij denken dat het ook veilig is om patiënten te vervolgen door zeer regelmatig de slokdarm en de lymfeklieren rondom de slokdarm endoscopisch te controleren, en dus niet te opereren. In het geval er uitzaaiingen in de lymfeklieren of organen worden gevonden, dan zal er in een multidisciplinair team worden besproken wat de meest passende behandeling is, meestal een combinatie met chemotherapie en bestralingen, gevolgd door de buismaagoperatie.

Schema onderzoekshandelingen

Schema onderzoekshandelingen PREFER studie

Deelnemende centra PREFER studie: