PRIMERO

De PRIMERO studie is een onderzoek naar de toepassing van een nieuwe scantechniek (PET/MRI) bij slokdarmkankerpatiënten die behandeld zijn met chemotherapie en bestraling. PRIMERO is een afkorting voor “PET ReInforced by MRI Enhancing detection of Residual Oesophageal cancer”.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is uit te zoeken of een Positron Emissie Tomografie (PET) / Magnetic Resonance Imaging (PET/MRI) scan gebruikt kan worden om de reactie van het gezwel op de voorbehandeling met chemotherapie en bestraling te beoordelen. Op dit moment wordt standaard ná de voorbehandeling een PET/Computer Tomografie (CT) controlescan gemaakt. Tijdens dit onderzoek wordt de PET/CT scan met de PET/MRI scan vergeleken.

Wat is een PET/MRI scan?

Een PET/MRI scan geeft informatie over de vorm en functie van weefsels in het lichaam. De PET/MRI scan is een combinatie van twee scans in één: de PET en de MRI. De PET scan geeft informatie over de weefsels nadat er radioactieve vloeistof in het lichaam via een infuus is toegediend. De MRI scan geeft informatie over de weefsels omdat er gebruik wordt gemaakt van een zeer sterk magneetveld.

Achtergrond van het onderzoek

De PET/MRI scan is een nieuwe techniek die wordt toegepast bij uiteenlopende ziekten, maar nog niet goed is onderzocht bij slokdarmkanker. De gedachte is dat de PET/MRI scan behulpzaam kan zijn bij het vaststellen van de reactie van het gezwel ná de voorbehandeling met chemotherapie en bestraling. De PET/MRI scan geeft andere informatie over de kankerreactie dan de PET/CT scan die nu standaard bij de diagnose en als controleonderzoek wordt gebruikt. Het nauwkeurig kunnen beoordelen van een eventuele kankerrest ná de voorbehandeling is belangrijk om de verdere behandeling goed te kunnen kiezen. De standaard behandeling ná de voorbehandeling is een operatie van de slokdarm. Uit voorgaand onderzoek blijkt dat ongeveer één derde van de patiënten ná de voorbehandeling geen kankercellen meer heeft in de geopereerde slokdarm. Wellicht kan bij patiënten met een zeer goede reactie op de voorbehandeling de operatie worden uitgesteld terwijl er actief wordt gecontroleerd op terugkeer van kanker. Dit heet “actieve surveillance”. Naar de mogelijkheid voor actieve surveillance loopt op dit moment een grootschalig onderzoek in de “SANO trial” en “SANO-2 studie”. Het controleren van de reactie op de voorbehandeling is op dit moment nauwkeurig, maar kan hopelijk nog preciezer worden. Wij hopen dat wij door het verbeteren van controleonderzoeken ná de voorbehandeling, wellicht met behulp van PET/MRI, keuzes voor dit soort persoonlijke behandeltrajecten nog beter kunnen ondersteunen.

Eenmalig extra PET/MRI scan bij deelname studie

Bij deelname aan de studie wordt de reguliere PET/CT scan gecombineerd met een diagnostische CT met contrastvloeistof. Na deze scan wordt de PET/MRI gemaakt. Tussendoor is er ongeveer 15 minuten tijd om iets te eten. Bij de PET/MRI scan is geen toediening van radioactieve vloeistof of contrastvloeistof nodig. De PET/MRI scan duurt een uur. Na de scans wordt er een vragenlijst afgenomen om uw ervaring met beide scans te kunnen vastleggen. De uitslag van de scans wordt door de behandelend arts medegedeeld bij het volgende poliklinisch bezoek.

Schema onderzoekshandeling

De figuur geeft het behandeltraject weer in het kader van de SANO-2 studie, met daarin in geel de extra scans van dit onderzoek. Na deze voorbehandeling is een eerste standaard controlemoment (CRE-1) ingepland. Bij CRE-1 heeft er een kijkonderzoek van de slokdarm (endoscopie) plaatsgevonden waarbij er hapjes weefsel (biopten) zijn afgenomen. Indien er bij deze biopten van CRE-1 tumorrestant wordt gevonden, wordt er bij CRE-1 standaard een PET/CT scan ingepland. In het kader van dit onderzoek wordt deze PET/CT scan gecombineerd met een diagnostische CT scan en een PET/MRI scan die direct aansluitend aan de PET/CT scan worden gemaakt.

Indien erbij CRE-1 geen tumorrestant wordt gevonden, wordt er standaard een controle PET/CT scan bij het volgende controlemoment (CRE-2) ingepland. In het kader van dit onderzoek wordt deze PET/CT gecombineerd met een diagnostische CT scan en een PET/MRI scan die direct aansluitend aan de PET/CT scan worden gemaakt.

SANO 2 flow voor PIF

Deelnemende centra PRIMERO studie: