SANO-trial

De SANO-trial onderzoekt de mogelijkheid van actief waakzaam wachten (actieve surveillance) als er geen kankerrest meer kan worden aangetoond na behandeling met chemotherapie en bestraling voor slokdarmkanker (SANO: Surgery As Needed for Oesophageal cancer).

Doel van het onderzoek

Bij 30% van de patiënten met slokdarmkanker is voorbehandeling met chemoradiotherapie zó effectief dat er bij de (daaropvolgende) operatie geen tumor meer in de slokdarm aantoonbaar is. Daarom rijst de vraag of een operatie in deze groep met goede respons nog wel zinvol is, zeker gezien de zwaarte en uitgebreidheid van een slokdarmoperatie.

Het doel van de SANO-trial is het bepalen of een operatie in de toekomst kan worden uitgesteld en misschien zelfs wel helemaal achterwege kan worden gelaten als er na chemotherapie en bestraling geen tumorrest meer kan worden aangetoond met behulp van diagnostische tests. Het schema van controle-onderzoeken in het actieve surveillance traject wordt hier nader toegelicht.

De SANO-2 studie inmiddels gestart om actieve surveillance te kunnen blijven aanbieden aan patiënten die hiervoor in aanmerking komen, in de periode dat de resultaten van de SANO trial nog niet bekend zijn. Klik hier voor meer informatie over actieve surveillance binnen de SANO-2 studie.