Follow-up oesophagusatresie patiënten

Het follow-up programma voor patiënten geboren met een slokdarmafsluiting (oesophagusatresie) is een controle programma in het Erasmus MC. Eerder werden kinderen die geboren zijn met een slokdarmafsluiting na hun 18e levensjaar niet meer voor controles terug gezien in het ziekenhuis. Echter is er sinds de laatste jaren een verdenking op een hoger risico op het ontwikkelen van slokdarmkanker bij deze patiënten.

Doel van het onderzoek

Het follow-up programma voor patiënten geboren met een slokdarmafsluiting (oesophagusatresie) is opgezet om het verhoogde risico op slokdarmkanker in kaart te brengen. Deze volwassenen worden op standaard controlemomenten gevraagd om terug te komen naar het ziekenhuis om een kijkonderzoek (gastroscopie) van de slokdarm te ondergaan. Op deze manier wordt onderzocht wie er een verhoogd risico hebben op slokdarmkanker, wat de optimale momenten zijn om deze controle onderzoeken uit te voeren en brengen we de kwaliteit van leven in kaart.

Achtergrond van het onderzoek

In het verleden eindigde de controles voor kinderen geboren met een slokdarmafsluiting (oesophagusatresie) na hun 17e levensjaar. Recent zijn er in de literatuur gevallen beschreven van deze patiëntengroep die op volwassen leeftijd (ouder dan 20-30 jaar) afwijkingen van het slokdarmslijmvlies ontwikkelden. In enkele gevallen werden daarbij kwaadaardige cellen in het slokdarmweefsel aangetroffen. Om die reden wordt er internationaal aanbevolen om alle volwassenen geboren met een slokdarmafsluiting (oesophagusatresie) levenslang te blijven vervolgen.

Dit follow-up programma is opgezet in nauwe samenwerking met de kinderchirurgen in het Sophia Kinderziekenhuis en de maag-darm-lever artsen in het Erasmus MC.

Schema onderzoekshandelingen

Vanaf 20-jarige leeftijd worden de kijkonderzoeken (gastroscopieën) uitgevoerd. Als er geen afwijkingen worden gevonden, is voor alle patiënten onder dan 40 jaar het volgende controlemoment na 10 jaar en voor alle patiënten van 40 jaar of ouder na 5 jaar. Mochten er wel verdachte afwijkingen gevonden worden bij het kijkonderzoek, dan wordt het Barrett protocol gevolgd.

Deelnemende centra Follow-up oesophagusatresie patiënten: