TRAP-2 studie

De TRAP-2 studie is een onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met HER2-positieve slokdarmkanker die in aanmerking komen voor operatieve verwijdering van de tumor. Onderzocht wordt of het toevoegen van de middelen trastuzumab en pertuzumab aan de standaardbehandeling effectief is.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt het effect van toevoeging van trastuzumab en pertuzumab aan de standaardbehandeling van slokdarmkanker met chemoradiatie gevolgd door een operatie. Trastuzumab en pertuzumab worden al standaard gebruikt in de behandeling van onder andere borstkanker. Het is ook al eerder gebruikt in een veiligheidsstudie bij patiënten met slokdarmkanker die behandeld werden met chemoradiatie gevolgd door een operatie en de eerste resultaten van deze studie voor wat betreft het effect op de algehele overleving waren gunstig. Op grond van deze veiligheidsstudie kan echter nog niet met zekerheid worden geconcludeerd of de combinatiebehandeling daadwerkelijk beter is; dat zal in de TRAP-2 studie uitgezocht worden.

Behandelperiode


Groep 1: standaardbehandeling

Patiënten krijgen gedurende 5 weken chemotherapie en bestraling. De chemotherapie bestaat uit 5 kuren met paclitaxel en carboplatine welke eenmaal per week op de dagbehandeling via een infuus worden toegediend. De bestraling vindt 5 keer per week plaats gedurende 4,5 week vanaf de eerste chemotherapietoediening. Ongeveer 16 weken na start van de behandeling met chemotherapie en bestraling vindt in principe de operatie plaats.

Groep 2: standaardbehandeling aangevuld met trastuzumab en pertuzumab

Patiënten krijgen gedurende 5 weken chemotherapie en bestraling. De chemotherapie bestaat uit 5 kuren met paclitaxel en carboplatine welke eenmaal per week op de dagbehandeling via een infuus worden toegediend. De bestraling vindt 5 keer per week plaats gedurende viereneenhalve week vanaf de eerste kuur chemotherapie. Voorafgaand aan de chemotherapie wordt, op dezelfde dag, trastuzumab en 1x per 3 weken ook pertuzumab toegediend, beiden ook via het infuus. Na de 5 weken combinatiebehandeling van bestraling en chemotherapie zal de behandeling met trastuzumab en pertuzumab (1x/3 weken) gedurende 8 weken worden gecontinueerd. Ongeveer 16 weken na start van de behandeling met chemotherapie en bestraling vindt in principe de operatie plaats.