ProBar studie

Doel van het onderzoek

Binnen de ProBar studie wordt onderzoek gedaan naar voorspellende factoren voor het ontwikkelen van slokdarmkanker bij patiënten met een Barrett-slokdarm. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Het doel is om beter te kunnen voorspellen welke patiënten met een Barrett-slokdarm een hoog risico hebben op het krijgen van slokdarmkanker. Hierdoor kunnen controle momenten mogelijk op een meer persoonlijke basis worden ingepland en kan de zorg voor Barrett patiënten worden verbeterd.

Achtergrond van het onderzoek

Patiënten met een Barrett slokdarm hebben een verhoogde kans om slokdarmkanker te krijgen ten opzichte van personen zonder Barrett slokdarm. Uit resultaten van de ProBar studie blijkt dat patiënten met een Barrett slokdarm een kans van 0.7% per jaar hebben om hooggradige dysplasie of slokdarmkanker te krijgen. Om deze reden wordt aan patiënten met een Barrett slokdarm geadviseerd om op regelmatige tijdstippen een kijkonderzoek (gastroscopie) te ondergaan. Het doel van deze gastroscopieën is om tijdig het ontstaan van slokdarmkanker te herkennen, waardoor de kans op genezing toeneemt. Tijdens de gastroscopie worden stukjes weefsel (biopten) uit de Barrett slokdarm genomen, die onder de microscoop worden onderzocht. Afhankelijk van de aanwezigheid van voorloper afwijkingen van slokdarmkanker in de Barrett slokdarm, wordt geadviseerd het onderzoek na enige tijd te herhalen dan wel om de patiënt te behandelen. Ruim 75% van de patiënten krijgt gedurende zijn/haar leven geen voorloper afwijkingen. Het is op dit moment niet bekend welke patiënten wél en welke patiënten géén slokdarmkanker zullen krijgen. De ProBar studie is in 2003 in meerdere Nederlandse ziekenhuizen opgestart om onderzoek te doen naar de voorspellende factoren voor het ontwikkelen van slokdarmkanker bij patiënten met een Barrett-slokdarm. In 2013 is de ProBar 1 studie voortgezet onder de naam ProBar 2, waarbij de samenstelling van de deelnemende ziekenhuizen iets is veranderd (zie het overzicht onderaan deze pagina). Patiënten uit de Probar 1 studie worden (indien mogelijk) nog steeds gevolgd tijdens hun controle momenten.

Schema onderzoekshandelingen

Indien patiënten besluiten deel te nemen aan de ProBar studie, zal de Barrett-slokdarm volgens het gebruikelijke schema worden gecontroleerd in de patiënt zijn/haar eigen ziekenhuis. Patiënten zullen dus niet vaker een gastroscopie ondergaan en er volgen geen extra afspraken. Met de toestemming van de patiënt worden de biopten van de Barrett-slokdarm, naast het standaard microscopisch onderzoek, gebruikt voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek. Dit zijn de biopten die volgens het gebruikelijke schema tijdens gastroscopie van de Barrett-slokdarm worden genomen. Er worden dus geen extra biopten afgenomen. Daarnaast zal er bij elke gastroscopie een korte vragenlijst door de patiënt worden ingevuld.

Deelnemende centra ProBar 2 studie (2013 – heden):